ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ

  • ประกาศจาก : ส่วนเทคนิค
  • เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 190 ครั้ง

ตามประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ

ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อดังนี้

1.นายเมธา อาจหาญ

2.นายสายยัน พิลากุล

   มารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าว ฮ.พ. ที่น่าสนใจ